marți, 5 ianuarie 2010

Despre CR...

Gama CR(cutit romanesc) este un proiect ambitios dezvoltat in strânsa cooperare cu membrii comunitatii bushcraft.ro.
Scopul întregului demers este acela de a crea un produs românesc,atât in ceea ce priveşte locul producţiei cât şi filozofia ce stă la baza produsului. Recunosc că nu a fost deloc simplu sau uşor...Din start am pornit cu mai multe argumente contra decât pro...Dubiile majore se refereau la existenţa unui popor sub alt aspect decât statutul juridic al cetăţeniei,descoperirea şi definirea unor soluţii şi deziderate de formă şi funcţiune specifice acestui ipotetic existent popor,şi,nu în ultimul rând,capacitatea noastră de a ne asuma un produs românesc....
Spre surprinderea noastra,în sens pozitiv,temerile noastre au fost in mod constant distruse de entuziasmul şi implicarea comunităţii în dezvoltarea produsului.Alături de aceştia,am reuşit să definim valorile ce le căutam şi calităţile ce trebuiau să definească un atare produs.

CR1 este primul produs al acestei game,rezultat al acestei stranse cooperări,un produs de care suntem mândri şi care reprezintă primul pas în încercarea de a defini valorile şi liniile ce reprezintă,într-un mod mai mult sau mai puţin fericit,elementele de baza a ceea ce se vrea a fi un cuţit românesc.
În termeni de sintaxă specifică,CR1 conţine o serie de elemente clasice,consacrate,nu neapărat de factură neaoşă.Demersul nostru se referă la modul în care aceste elemente se îmbină unele cu altele,în încercarea de a crea un produs original şi în care să regăsim valorile şi utilitatea care ar trebui,în opinia noastră,să defineasca o atare unealta.
Lama este de tip Wharncliff,o subcategorie a tipului mult mai vechi,anume lama de tip Sheepsfoot,categorie consacrată în timpurile noastre de spaţiul cultural anglo-saxon,după cum se poate observa şi din numele pe care acestea le poarta. Cu toate acestea,istoria acestor tipologii de lamă este mult mai veche,ele fiind prezente,cu mici variaţiuni inevitabile,la mai toate popoarele,şi asta din timpuri foarte vechi. Motivul pentru care am ales un atare pattern(Wharncliff) este în primul rând legat de larga răspândire a acestui tip de lamă pe întreg teritoriul Europei,deci şi pe teritoriul ţării noastre,răspândire susţinută şi justificată de faptul că este un format util şi practic pentru o serie foarte largă de aplicaţii,aplicatii pe care acum le întâlnim în ceea ce numim outdoor lifestyle,dar care înainte vreme făceau parte din viaţa de zi cu zi a tuturor,fie el ţăran sărac sau nobil cu trai tihnit.... Lungimea lamei este de 100 mm,dimensiune considerată potrivită şi suficientă pentru o gamă largă de aplicaţii.Oţelul folosit este de provenienţă japoneză,de tip Suminagashi,oţel carbon,în 23 de straturi,cu stratul median din aşa-numitul White Paper Steel,ce are un grad ridicat de puritate şi un conţinut de carbon situat în jurul a 1,2%.
Soluţia tehnică de utilizare a unei bucşe în zona de racord lamă/mâner,pe lângă evidentele avantaje de natură structurală,face la randul ei trimitere la soluţii vechi,testate şi verificate pe parcursul mai multor generaţii,soluţie aplicată atât la arme cât şi la uneltele uzuale,multe de factură agricolă....Arealul în care s-au aplicat atare soluţii este extrem de larg,pe aproape toate continentele găsindu-se astfel de soluţii tehnice,în proporţii net covârşitoare faţă de alte soluţii tehnice posibile....Spaţiul geografic al ţării noastre nu a ocolit această soluţie,foarte multe arme şi unelte de metal având aplicată o astfel de soluţie tehnică. Istoric vorbind,bucşa nu este altceva decât varianta metalică a legăturii realizate folosind tendoane de animale,fibre vegetale,etc.,înainte de descoperirea metalului şi a prelucrării acestuia,la uneltele şi armele de obsidian/piatra/os/etc.
Mânerul este realizat din esenţe neaoşe(cutit romanesc,totuşi),formatul acestuia fiind unul simplu,eficient şi odihnitor în folosire,ce î-şi are originea, la rândul său,în mânerele cuţitelor ţărăneşti,cuţite ce nu erau deloc menajate,fiind unelte ale traiului de zi cu zi....Totodată,un asemenea mâner are o rezervă de material suficientă,astfel încat să permită customizări ulterioare,fără să fie afectată rezistenţa şi ergonomia generală a uneltei...

În încheiere,sperăm că am reuşit să realizăm un produs competitiv,care are înglobate valori şi deziderate ce se caută la ceea ce dorim să numim cu mândrie un produs românesc...
Rezistenţă,inteligenţa implicită,simplitate,pragmatism,eleganţă,calitate,bun simţ,francheţe,prospeţime şi o sălbăticie ce există în subsidiar...Acestea sunt o parte dintre valorile şi principiile pe care încercăm să le includem în produsele noastre.